Hem

Välkommen till hemsidan för ReGarde AB. Företaget ReGarde drivs av Reidar Gårdebäck som har mer än 24 års erfarenhet i ledande befattningar  inom ett flertal internationella stora medicin tekniska bolag.  Med denna erfarenhet och kunskap erbjuder ReGarde konsult tjänster inom bland annat följande områden.

Reidar Gårdebäck

  • Management
  • Coaching
  • Produkt strategi
  • Försäljning mot offentlig sektor
  • Upphandlings processer och arbete
  • Organisations förändringar och struktur

Dessa tjänster riktar sig både till små och medelstora företag. Företaget kan vara inom den medicintekniska branschen men behöver nödvändigtvis inte det då uppdragen kan gälla generella ärenden kring till exempel organisationer och processer för försäljning till offentlig sektor. Denna typ av process är mycket likartad oberoende av vilken sektor ditt företag är verksamt inom. Genom dessa specifika konsultinsatser skapas förutsättningar för att utveckla er verksamhet både affärs- och ledningsmässigt.

2019 Internet.se - Domäner, webhotell och hemsidor till företag