Konsulttjänster

ReGarde erbjuder tjänster inom bland annat följande områden:

» Management

» Coaching & Mentorskap

» Produkt-strategi

» Försäljning mot offentlig sektor

» Upphandlings-processer

» Organisations-förändringar och struktur

Bakgrund Reidar Gårdebäck

Efter civilingengörsexamen inom teknisk fysik vid KTH – Kungliga Tekniska Högskolan var det första arbetet hos Siemens-Elema Healthcare-avdelning med utveckling av radiologisystem. Därefter följde uppdrag hos flera olika företag inom medicinteknik så som Elekta, ProAct, GE Healthcare, Medtronic och Ortivus. Dessa uppdrag på olika positioner inom företagen har under de senaste 30 åren bidragit till en bred erfarenhet och kunskap inom ledarskap, regulatoriska krav för publika bolag samt olika IT system och medicinteknik. Rollerna har innefattat allt från strategiarbete, produktutveckling, mjukvarusupport, projektledning, försäljning, upphandling varav  15 år som VD. Detta har gett erfarenhet inom områden som strategi, ledarskap, regulatoriska krav för börsbolag, kvalitets-säkring, organisationsutveckling, distributörshantering,  ekonomiskt arbete och förändringsarbete inom organisationer.

2024 Internet.se - Domäner, webhotell och hemsidor till företag