Produkt-strategi

ReGarde erbjuder tjänster inom bland annat följande områden:

» Management

» Coaching & Mentorskap

« Produkt-strategi

Produkt strategier kan vara många olika frågeställningar och här ryms en stor mängd av viktiga beslut som kan vara avgörande för hur man lyckas i sina affärer . Som exempel kan nämnas några av dessa:

    • Positionering av företagets egna produkter gentemot varandra
    • Positionering företagets produkter gentemot konkurrenterna
    • Utbud utifrån kundens behov
    • Paketering av tjänster
    • Marknadsföring av enskilda produkter och/eller som helhets lösningar

» Försäljning mot offentlig sektor

» Upphandlings-processer

» Organisations-förändringar och struktur

 

Bakgrund Reidar Gårdebäck

Efter civilingengörsexamen inom teknisk fysik vid KTH – Kungliga Tekniska Högskolan var det första arbetet hos Siemens-Elema Healthcare-avdelning med utveckling av radiologisystem. Därefter följde uppdrag hos flera olika företag inom medicinteknik så som Elekta, ProAct, GE Healthcare och Medtronic. Dessa uppdrag på olika positioner inom företagen har under de senaste 23 åren bidragit till en bred erfarenhet och kunskap inom medicinteknik. Arbetet har innefattat allt från produktutveckling, mjukvarusupport, projektledning, försäljning, upphandling och under de senaste 10 åren uppdrag som VD. Detta har gett erfarenhet inom områden som kvalitets-säkring, organisationsutveckling, distributörshantering, ledarskap, ekonomiskt arbete och förändringsarbete inom organisationen.

2024 Internet.se - Domäner, webhotell och hemsidor till företag