Organisations-förändringar och struktur

ReGarde erbjuder tjänster inom bland annat följande områden:

» Management

» Coaching & Mentorskap

» Produkt-strategi

» Försäljning mot offentlig sektor

» Upphandlings-processer

« Organisations-förändringar och struktur

Omvärden förändras ständigt och de företag som inte anpassar sin organisation utifrån nya marknadskrav kommer ovillkorligen att blir frånsprungna av konkurrenterna. Att anpassa  sälj och support organisationen utifrån kundens krav är en arbete som kräver att man har ett flertal basfakta på bordet. Allt ifrån hur marknaden utvecklas, en klar konkurrent analys, nuvarande organisations styrkor och svagheter samt sist men inte minst- vad är organisationens eller företagets mål. Att definiera vad visionen och målet dit man vill nå. Inom detta område behövs det ofta resurser som ser över detta utanför den egna organisationen och här kan man göra punktinsatser inom en specifik del eller engagera resurser som ser över hela förändringsarbetet under hela processen.

 

Bakgrund Reidar Gårdebäck

Efter civilingengörsexamen inom teknisk fysik vid KTH – Kungliga Tekniska Högskolan var det första arbetet hos Siemens-Elema Healthcare-avdelning med utveckling av radiologisystem. Därefter följde uppdrag hos flera olika företag inom medicinteknik så som Elekta, ProAct, GE Healthcare och Medtronic. Dessa uppdrag på olika positioner inom företagen har under de senaste 23 åren bidragit till en bred erfarenhet och kunskap inom medicinteknik. Arbetet har innefattat allt från produktutveckling, mjukvarusupport, projektledning, försäljning, upphandling och under de senaste 10 åren uppdrag som VD. Detta har gett erfarenhet inom områden som kvalitets-säkring, organisationsutveckling, distributörshantering, ledarskap, ekonomiskt arbete och förändringsarbete inom organisationen.

2024 Internet.se - Domäner, webhotell och hemsidor till företag