Coaching & Mentorskap

ReGarde erbjuder tjänster inom bland annat följande områden:

» Management

« Coaching & Mentorskap

Inom coaching kan uppdraget till exempel bestå i att fungera som diskussionspartner till en chef som antingen är ny i sin roll eller som helt enkelt behöver idéer utifrån hur verksamheten kan utvecklas eller då man står inför utmaningar eller kommande förändringar. Dessa förändringar kan lika gärna vara externa marknadsförändringar såsom utmaningar internt i den egna organisationen. Oftast består dessa uppdrag av att man arbetar regelbundet tillsammans under några dagar i månaden fast under en längre tid. Omfattningen av dessa uppdrag styrs helt av hur komplexa frågorna är eller om uppdraget omfattar såväl idéer såväl som genomförandet av dessa.

» Produkt-strategi

» Försäljning mot offentlig sektor

» Upphandlings-processer

» Organisations-förändringar och struktur

 

Bakgrund Reidar Gårdebäck

Efter civilingengörsexamen inom teknisk fysik vid KTH – Kungliga Tekniska Högskolan var det första arbetet hos Siemens-Elema Healthcare-avdelning med utveckling av radiologisystem. Därefter följde uppdrag hos flera olika företag inom medicinteknik så som Elekta, ProAct, GE Healthcare och Medtronic. Dessa uppdrag på olika positioner inom företagen har under de senaste 23 åren bidragit till en bred erfarenhet och kunskap inom medicinteknik. Arbetet har innefattat allt från produktutveckling, mjukvarusupport, projektledning, försäljning, upphandling och under de senaste 10 åren uppdrag som VD. Detta har gett erfarenhet inom områden som kvalitets-säkring, organisationsutveckling, distributörshantering, ledarskap, ekonomiskt arbete och förändringsarbete inom organisationen.

 

2024 Internet.se - Domäner, webhotell och hemsidor till företag