Försäljning mot offentlig sektor

ReGarde erbjuder tjänster inom bland annat följande områden:

» Management

» Coaching & Mentorskap

» Produkt-strategi

« Försäljning mot offentlig sektor

Försäljning mot offentlig sektor ställer andra krav på både den egna organisationen samt på hur material och försäljningsprocessen ser ut jämfört med till exempel försäljning mot den privata sektorn.  Har man inte tidigare jobbat mot den offentliga sektorn eller med offentliga upphandlingar kan vissa delar kännas byråkratiskt, omständigt och ibland tidskrävande. Det behöver inte vara det och att ha den offentliga sektorn som kund innebär också en mängd fördelar, så även om det ibland kanske kräver lite mer förarbete så blir resultatet ofta en långsiktighet som stärker båda parterna. Även om mycket fokus ofta är på pris så är stabil ekonomi och god soliditet också delar som talar för att göra affärer med den offentliga sektorn.

» Upphandlings-processer

» Organisations-förändringar och struktur

 

Bakgrund Reidar Gårdebäck

Efter civilingengörsexamen inom teknisk fysik vid KTH – Kungliga Tekniska Högskolan var det första arbetet hos Siemens-Elema Healthcare-avdelning med utveckling av radiologisystem. Därefter följde uppdrag hos flera olika företag inom medicinteknik så som Elekta, ProAct, GE Healthcare och Medtronic. Dessa uppdrag på olika positioner inom företagen har under de senaste 23 åren bidragit till en bred erfarenhet och kunskap inom medicinteknik. Arbetet har innefattat allt från produktutveckling, mjukvarusupport, projektledning, försäljning, upphandling och under de senaste 10 åren uppdrag som VD. Detta har gett erfarenhet inom områden som kvalitets-säkring, organisationsutveckling, distributörshantering, ledarskap, ekonomiskt arbete och förändringsarbete inom organisationen.

 

2024 Internet.se - Domäner, webhotell och hemsidor till företag