Management

ReGarde erbjuder tjänster inom bland annat följande områden:

« Management

Då vakanser uppstår i en chefs position kan en tillfällig lösning vara att ta in en chef utifrån för att leda verksamheten tills en ny chef tillträder. Uppdrag inom management kan också vara att gå in i en organisation som står inför förändringsarbete och tillsammans med ledningen se över hur nuvarande organisation ser ut och med hjälp av denna utarbeta en plan för förändringsarbetet.

» Coaching & Mentorskap

» Produkt-strategi

» Försäljning mot offentlig sektor

» Upphandlings-processer

» Organisations-förändringar och struktur

 

Bakgrund Reidar Gårdebäck

Efter civilingengörsexamen inom teknisk fysik vid KTH – Kungliga Tekniska Högskolan var det första arbetet hos Siemens-Elema Healthcare-avdelning med utveckling av radiologisystem. Därefter följde uppdrag hos flera olika företag inom medicinteknik så som Elekta, ProAct, GE Healthcare och Medtronic. Dessa uppdrag på olika positioner inom företagen har under de senaste 23 åren bidragit till en bred erfarenhet och kunskap inom medicinteknik. Arbetet har innefattat allt från produktutveckling, mjukvarusupport, projektledning, försäljning, upphandling och under de senaste 10 åren uppdrag som VD. Detta har gett erfarenhet inom områden som kvalitets-säkring, organisationsutveckling, distributörshantering, ledarskap, ekonomiskt arbete och förändringsarbete inom organisationen.

2024 Internet.se - Domäner, webhotell och hemsidor till företag