Upphandlings-processer

ReGarde erbjuder tjänster inom bland annat följande områden:

» Management

» Coaching & Mentorskap

» Produkt-strategi

» Försäljning mot offentlig sektor

« Upphandlings-processer

Att hantera upphandlingar och hur man styr upp arbetet med att besvara upphandlingar är ett område som kräver mycket arbete och kunskaper från många olika personer. För att nå framgång i upphandlingar krävs ett dedicerat team, erfarenhet, långsiktighet och att man har ett strukturet arbetssätt med tydliga roller på hur man lägger upp arbetet. Både vad gäller arbetet innan upphandlingen annonseras samt hur man besvarar anbudet efter att detta annonserats. Med ansvar för inlämnade upphandlingar så har cirka 600 upphandlingar passerat mitt bord under mina år som VD och försäljningschef vilket gett detaljerad insyn i hur arbete bör struktureras för att nå bästa möjliga framgång.  För att ge några korta exempel på hur ett uppdrag inom upphandlingsarbete kan se ut så kan nämnas:

    • Att tillsammans med befintligt upphandlins team gå igenom hur dagens process ser ut och analysera hur denna kan förbättras eller optimeras
    • Att tillsammans med ansvarigt team gå in och assistera i en specifik befintlig upphandling
    • Gå igenom och se över vilka kompetenser som finns och som behövs för att utveckla ett dedicerat upphandlingsteam alternativt utbilda och coach befintlig personal i upphandlingsarbetet.

Ovanstående kan göras både som arbete där man ingår i ett team som en resurs och eller som ett antal workshops utbildningar där man gör igenom de processen stegen steg för steg. Inom detta område samarbetar ReGarde bland annat med anbudsexpert Magnus Josephsson,  www.magnusjosephson.se.

» Organisations-förändringar och struktur

 

Bakgrund Reidar Gårdebäck

Efter civilingengörsexamen inom teknisk fysik vid KTH – Kungliga Tekniska Högskolan var det första arbetet hos Siemens-Elema Healthcare-avdelning med utveckling av radiologisystem. Därefter följde uppdrag hos flera olika företag inom medicinteknik så som Elekta, ProAct, GE Healthcare och Medtronic. Dessa uppdrag på olika positioner inom företagen har under de senaste 23 åren bidragit till en bred erfarenhet och kunskap inom medicinteknik. Arbetet har innefattat allt från produktutveckling, mjukvarusupport, projektledning, försäljning, upphandling och under de senaste 10 åren uppdrag som VD. Detta har gett erfarenhet inom områden som kvalitets-säkring, organisationsutveckling, distributörshantering, ledarskap, ekonomiskt arbete och förändringsarbete inom organisationen.

2024 Internet.se - Domäner, webhotell och hemsidor till företag